Privacy Policy / Memory Game – Without Internet

(EN)

OFFLINE MOBILE APP PRIVACY STATEMENT

Release, 13 November 2021

The privacy of all our users is very important to us. This Privacy Statement explains how we protect and process your Personal Data. We recommend that you read it carefully.

1. Types of Personal Data Processed

Memory Game – Without Internet (com.ankaistech.educational_memory_game) mobile application cannot share any of your personal data because it is not connected to the internet. No personal data is collected from users.

2. Where Personal Data is processed

Download data from the market is kept by Google Play. This includes location, device brand model, externally by Google. We have no interest or involvement in the collection of this data.

3. Child privacy

Personal information about children is not collected knowingly or intentionally.

4. Changes to this Privacy Statement

This Statement may be updated at any time. Parties will post an updated version of the Privacy Statement through the Service. The parties recommend that you check this page from time to time to be informed about the changes to be made in this Privacy Statement and to be informed about how the parties will protect your Personal Data. It is your responsibility and you accept and undertake to periodically review this Privacy Statement and be informed about updates.

You agree to be bound by any changes made to this Statement. Your continued use of the App after the change takes effect will indicate your acceptance of the amended Statement. If you do not accept the Amended Notice, you must uninstall the App and refrain from using it any further.

5. What will you do if you have any questions or comments?

If you have any questions or comments regarding this Privacy Statement, please contact us by sending an email.

This Privacy Statement was last updated on November 13, 2021.
Ankaistech

(TR)
ÇEVRİMDIŞI MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Sürüm, 13 Kasım 2021 

Tüm kullanıcılarımızın gizliliği bizim için çok önemlidir. Bu Gizlilik Bildirimi, Kişisel Verilerinizi nasıl koruduğumuzu ve işleme koyduğumuzu açıklar. Dikkatlice okumanızı öneririz. 

1. İşlenen Kişisel Verilerin türleri

Memory Game – Without Internet (com.ankaistech.educational_memory_game) mobil uygulaması internete bağlı olmadığı için hiçbir kişisel verinizi paylaşamaz. Kullanıcılardan kişisel olarak hiçbir veri toplanmamaktadır.

2. Kişisel Verilerin işlendiği yerler

Google Play tarafından marketten indirilme verileri tutulmaktadır. Bu harici olarak Google tarafından konum, cihaz marka modelini kapsamaktadır. Tarafımızın bu verilerin toplanmasıyla ilgili hiçbir ilgi ve alakası yoktur.

3. Çocuk gizliliği

Çocuklarla ilgili kişisel bilgiler bilerek veya kasıtlı olarak toplanmamaktadır.

4. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Taraflar, Gizlilik Bildirimi’nin güncellenmiş bir sürümünü Hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Taraflar, bu Gizlilik Bildirimi’nde yapacağı değişikliklerden haberdar olmak ve tarafların Kişisel Verilerinizi nasıl koruma altına alacakları konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmenizi önerir. Bu Gizlilik Bildirimini periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak sizin sorumluluğunuzdadır ve kabul ve taahhüt eder.

Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Bildirim’i kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen Bildirimi kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız gerekir. 

5. Herhangi bir sorunuz ya da açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin. 

Bu Gizlilik Bildirimi son olarak 13 Kasım 2021 tarihinde güncellendi.
Ankaistech